Hotline mua hàng 0931689689
Sản phẩm
Ống gió EI
Ống gió ngăn cháy tấm vữa chống cháy

    Ống gió ngăn cháy tấm vữa chống cháy

    Mã sản phẩm:

    Ống gió hút khói ngăn cháy phải là sản phẩm đảm bảo được các yếu tố toàn vẹn(E) và khả năng cách nhiệt(I) trong khoảng thời gian xảy ra trường hợp hỏa hoạn theo tiêu chuẩn ISO 6944-1:2008. Hay có thể khẳng định, ống gió hút khói ngăn cháy là hệ thống ống gió cần đáp ứng được những giới hạn chịu lửa nhất định như EI30, EI45, EI60, EI 90, EI120, EI180. Chúng do các vật liệu chống cháy có giới hạn chịu lửa tạo ra