Hotline mua hàng 0988737599
Sản phẩm
Ống gió
CÔN THU ỐNG GIÓ VUÔNG TRÒN

    CÔN THU ỐNG GIÓ VUÔNG TRÒN

    Mã sản phẩm:

    Đặc ddiierm sử dụng :

    +Côn thu vuông tròn là chi tiết phụ kiện phổ biến trên hệ thống đường ống gió. Chuyển đổi tiết diện vuông sang tròn hoặc ngược lại là rất cần thiết trong việc kết nối tổng thể tuyến ống và phân bổ  các kênh ống gió vuông hay tròn phù hợp nhất mục đích và công năng của hệ thống .

    +Các phụ kiện chuyển đổi vuông tròn phổ biến : Gót giày, Côn thu vuông tròn  đầu quạt,thiết bị,côn thu vuông tròn cân tâm,lệch tâm trên đường ống